Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az R-Linea Sped Betéti Társaság Webáruházának, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A közzétett ÁSZF már tartalmazza a 2014. március 15 napjával hatályba lépett 2013 évi V. tv. (új Ptk.) megváltozott rendelkezéseit, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet ( a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól ) és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet ( a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól ) rendelkezéseit.
E szabályok teljes terjedelmükben elérhetők az alábbi linkekre kattintva:

A webáruház üzemeltetője:

R-Linea Sped Betéti Társaság
(2030 Érd, Tárnoki út 114.)

Mobil: 06-30-525-1348
panaszkezelés (email): lineasped@gmail.com
adószám: 20689744-2-13
cégjegyzék szám: 13-06-037107
bankszámla szám: 11742111-20044143

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A webáruház katalógusában feltüntetett – raktáron lévő, építőipari, épületgépészeti stb. termékek.
A termékek részletes ismertetése, felhasználási területe, lényeges tulajdonságai a weboldalon megtekinthetők, illetve telefonon, faxon, email-ben kérésére tájékoztatást küldünk.
A vásárláshoz jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása, tudomásul vétele szükséges.

Értelmező rendelkezések:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazásában:

 • digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;
 • fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
 • járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlet-helyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;
 • jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;
 • tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 • távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 • távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
 • termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Tájékoztatjuk, hogy az R-Linea Sped Bt. a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz a kapcsolattartási időben telefonos ügyintézést biztosít, a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

A megrendelés és annak visszaigazolása a felek közötti, interneten kötött, de a felek által nem aláírt szerződésnek minősül. A szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Ahol e szerződés „megrendelőt” tartalmaz, e kifejezés alatt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „fogyasztót kell érteni.

Megrendelés:

A megjelenített termékek megrendelése személyesen, telefonon, faxon, e-mailben és postai levélben történő megrendelés keretei között történhet. A megrendelt áru ellenértékének ki-számlázása a rendelés időpontjában érvényes árak alapján történik. A katalógusban szereplő árak az ÁFA-t tartalmazzák, és az aktuális Ft/Euro árfolyam mellett érvényesek. A termékekre vonatkozó ár nem tartalmazza a szállítási költséget, valamint az egyéb, pl. raklap költségeket sem.

Meghatározott termékek esetében a megrendelés elfogadása előleg-, illetve foglaló fizetéshez is köthető, mely esetben a felek között a jogviszony az előlegszámla kiállításával, illetve az előleg megfizetésével jön létre. Az áru a számla teljes értékének kiegyenlítésig az R-Linea Sped Bt. tulajdonát képezi, annak akár részleges felhasználása esetén is a megrendelő a teljes tétel kiegyenlítésére köteles.

Megrendelés módosítása:

Megrendelő a megrendelését 3 napon belül, illetve mindaddig módosíthatja, amíg a megrendelt termék(ek) számlázása nem történt meg. R-Linea Sped Bt. azonban egyoldalúan jogosult a módosítási igény elutasítására, ha az áru beszerzése iránt már a Megrendelő igénye alapján intézkedett, s annak stornírozása számára üzleti, vagy más veszteséget okoz. Megrendelő ez esetben módosítási igényét “a megrendelés lemondására” változtathatja, vállalva annak jogkövetkezményeit.

Megrendelés lemondása:

Megrendelő jogosult a megrendelt árut – annak leszállítása előtt – részben, vagy teljes egészében lemondani. Tudomásul veszi azonban, hogy R-Linea Sped Bt. a lemondott árumennyiség bruttó árának 20 %-át a megrendelő elállása alapján ki fogja számlázni – kártérítés – jogcímén. Az utánvéttel megküldött áru esetében – ha az a megrendelő részéről nem kerül átvételre – az utánvét költsége külön érvényesíthető.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra (de legkésőbb 72 órán belül). Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-14 munkanapon (raktárkészlettől és be-szállítótól függően) belül. Egyes termékeknél ettől eltérhetünk, de ezt minden esetben feltüntetjük az adott terméknél. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
Egyes termékeket kizárólag a Megrendelő/fogyasztó igénye alapján szerzünk be e termékek esetében a szerződés felmondása esetén a felmerült költségeinket érvényesítjük.

Rendelés menete:

 1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze az „Ajánlatkérő kosárba” az „Ajánlatkérés” gombra kattintással.
 2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „tovább böngészek a termékek között” linket. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A termékfotó előtti „X” jelre kattintva törölheti a kosár tartalmát, vagy abból meghatározott terméke(ke)t. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „lista frissítése” gombot.
 3. Az ajánlatkérés elküldéséhez írja be személyes adatait, a szállítási címet, töltse fel dokumentumait, amennyiben vannak (alaprajz, ill. olyan dokumentum, melynek segítségével könnyebben ki tudjuk számolni a szükséges mennyiséget), igazolja, hogy nem robot.
 4. Az adatok megadását követően az ” Ajánlatot kérek” gombra kattintva tudja elküldeni ajánlatkérését.
 5. E-mail-ben a ajánlatkérés elküldését követően visszaigazolást kap.
 6. Az ajánlatkérése státuszáról e-mail-ben folyamatosan tájékoztatjuk.

Fizetés

A fizetés történhet készpénzzel, kártyás fizetéssel vagy banki átutalással. Amint a megrendelt áru rendelkezésre áll, megrendelő értesítést kap, illetve a megrendelt áruról szóló számlát. Fizetési határidő banki átutalás esetén a számlán megadott határidő, de legkésőbb az átadást, vagy szállítást megelőző nap. A szállítás feltétele a megrendelt termék és a járulékos költségek ellenértékének a R-Linea Sped Bt. számlájára történő beérkezése, vagy pénztárába történő befizetése. Járulékosköltség a felmerülő fuvardíj, a termék csomagolási költsége, raklapdíj, illetve minden olyan költség, amit a termék gyártója, vagy beszállítója a fogyasztóra áthárít.
Késedelmes fizetés esetén az érvényben lévő 2013. évi V. tv. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. Amennyiben a fizetés késedelmesen történik vagy az esedékes számla nem kerül kiegyenlítésre, úgy az R-Linea Sped Bt. a kiszállítást a kiegyenlítésig szüneteltetheti, vagy felfüggesztheti.

Szállítás

A szállítási határidő általánosságban termékenként, gyártónként, raktári készlettől és időszakoktól függően eltérő lehet, a megrendelés visszaigazolás az adott megrendelés szállítására vonatkozóan a határidőt azonban konkrétan tartalmazza. Amennyiben a R-Linea Sped Bt. a megrendelt termékeket részben vagy egészében raktárról azonnal nem tudja szállítani, úgy a tényleges teljesítés időpontját a későbbiekben további 15 napos határidőn belül is jogosult megjelölni. A szállítás a gyárakból vagy az R-Linea Sped Bt. 2030 Érd Külterület 073/91 hrsz. alatti üzletéből történik. Részkiszállítás lehetséges, ebben az esetben a kiszállított árura vetített ellenérték kerül leszámlázásra (rész-számla). A szállítási költség számításánál a kiszállított áru összértéke, súlya és a szállítás távolsága irányadó.

Jótállás és garancia

A garancia alapját a gyártó cég garanciális kötelezettségvállalása képezi. Termékeinkre a jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállalunk, az erre vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek mellett. A kötelező jótálláson felüli – esetleges – kötelezettség vállalásunkat külön jelezzük. Hibás, vagy hibásnak vélt termék esetén a hiba tényének és jellegének azonnali közlését kérjük az esetleges későbbi viták elkerülhetősége érdekében.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében az eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezik, mely teljes terjedelmében a „linkre” kattintva tekinthető meg.

Az R-Linea Sped Bt. a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy
az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó jogvita esetén az illetékes békéltetető testülethez is fordulhat, melynek címét és elérhetősége az alábbi:

A Pest megyei Békéltető Testület székhelye:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Fax: (+36-1) 269-0703
Telefon: (+36-1) 269-0703
Weboldala: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/

Tájékoztató a jótállási jogokról:

A jótállás időtartamát a termék jellege alapján a jogszabály határozza meg, de általában minimum egy év. A jótállási idő bizonyos termékek esetében ennél lényegesen hosszabb, de a termék gyártója is vállalhat a kötelező mértéknél hosszabb időtartamban jótállást. Kérésére a megrendelése visszaigazolásakor erről tájékoztatást adunk.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál, esetlegesen a termék gyártójánál érvényesítheti.

Kockázat és kárveszély

Azonnali kiszolgálás esetén a kárveszély viselése a kiszolgálás és átadás pillanatától kezdődően a Megrendelőt terheli. Más módon történő teljesítés esetében a kockázat és kárveszély az átadás-átvétel tényével száll át a Megrendelőre. Amennyiben a kiszállított áru sérült állapotban kerül átvételre, a sérülés tényét és mértékét a csomagküldő szolgálattal (posta, GLS, vagy a szállítást végző cég) tételesen, jegyzőkönyvben igazoltatni kell. A kártérítés alapját ezen jegyzőkönyv képezi, ennek hiányában az R-Linea Sped Bt. nem tudja elismerni a sérülés tényét.
Ha a kiszállított árú olyan csomagolásban volt, melynek a megbontása után vált csak láthatóvá a sérülés javasoljuk, hogy a teljes bontás befejezése előtt készítsen fényképfelvételt a sérülésről.

Téves teljesítés

A kiszállított áruval kapcsolatos reklamációk a számla alapján kezdeményezhetők. A reklamációt legkésőbb az áru átvétele utáni 3. munkanapon jelezni kell az R-Linea Sped Bt. felé. A téves kiszállítást az R-Linea Sped Bt. hibás mennyiség esetén – ha az nem előre jelzett részszállítás – 3 munka-napon belül pótszállítással kiegészíti, téves vagy hibás áru kiszállítását az áru visszaküldését követő 3 munkanapon belül korrigálja.

Csere/Áru visszaadása

A csere céljából visszaküldött áruhoz mellékelni kell a számlát és meg kell jelölni a csere okát. Az R-Linea Sped Bt. az esetleges jóváírásokat csak a visszaérkezés után tudja érvényesíteni. Amennyiben jogos cseréről van szó, a sértetlen, eredeti csomagolásban lévő áru cseréjéről az R-Linea Sped Bt. a visszaérkezés után haladéktalanul intézkedik. Anyagok, készülékek, berendezések visszaadására csak előzetes írásbeli megállapodás szerint van lehetőség. Azon termékek esetében, amelyeknél nincs ilyen megállapodás, a visszaadás díja a vételár 15%-a. Amennyiben a terméket használatba vették vagy annak csomagolása megsérült, a zárjegy felbontásra került, úgy cserére nincs lehetőség. A vissza-küldés költsége minden esetben az ügyfelet terheli.

A szerződéstől történő elállás joga:

A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében:

 • „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi,
  vagy több termék szolgáltatásakor:
 • attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: R-Linea Sped Bt., 2030 Érd, Tárnoki út 114.;
email: lineasped@gmail.com
telefon: +36 30 525 1348

Ebből a célból felhasználhatja az itt mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, vagy az internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, illetve benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállási jog kizárása a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazásában:

Az R-Linea Sped Bt. a fenti jogszabály 29. §.- a alapján kizárja a Megrendelő elállási jogát minden olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha az átadást követően felbontásra került.
E termékkörök az alábbiak:

 • vékonyvakolatok
 • hőszigetelés kellékei
 • hőszigetelő rendszerek

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Önnek kell viselnie. Az ellenszolgáltatás visszatérítése során vizsgáljuk, hogy a termék csomagolása felbontásra került –e, Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Bizonyos termékeknél a csomagolás felbontásának ténye, vagy a használat megkezdése kizárhatja, vagy korlátozhatja az Ön elállási jogát.

Teljesítés helye, időpontja

A teljesítési hely személyes átvétel esetében az R-Linea Sped Bt. telephelye, a teljesítés időpontja pedig a számla kiállításának időpontja. Minden más esetben a teljesítés helyeként a termék átadásának helyét és időpontját tekintjük irányadónak.

Jogorvoslat

A megrendelő a webáruház működésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat panasszal.

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.
levelezési cím: 1428 Budapest pf. 20.
telefon: 1 459-4800

Jogvita esetén az R-Linea Sped Bt. székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörét és illetékességét kötjük ki. A nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. és az internetes kereskedelemhez kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

Egyéb

Az R-Linea Sped Bt. fenntart magának minden jogot a

weboldalak és azon megjelenő tartalmak, valamint az általa elkészített nyomdai anyagok terjesztése tekintetében. A jelentős mértékű árfolyamváltozásból adódó ár változtatás jogát fenntartjuk. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

mellékletek:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztató

 1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az R-Linea Sped Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az R-Linea Sped Bt.–vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az R-Linea Sped Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a szerződés alapján az R-Linea Sped Bt. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Tekintse meg a termékhez adott jótállási jegyet, a szerződésre a jótállási jegyben foglaltak irányadóak.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Cím: 2030 Érd Külterület 073/91 hrsz.
Levelezési cím:
R-Linea Sped Bt.
2440 Százhalombatta Pf. 111.

Rendeléskezelés, számlázás:
Hajdu Attila ✆ 06-30-525-1347

Értékesítés:
Rózsás Erzsébet ✆ 06-30-525-1348

Szállítás, logisztika:
Rózsás Erzsébet és Rózsás Ervin ✆ 06-30-525-1349

Email: lineasped@gmail.com
Web: www.epitoanyagvasarlas.hu